Paling op peil door import of kweek  -  Kweekpaling  -  Palingkweek in Nederland
Kweken van paling in haven Volendam - Uitsterven van de paling gevreesd
Wolphaartsdijk, 21 April 2010 – Vanmiddag om 1400 uur zal in Wolphaartsdijk/Zeeland de eerste glasaal worden uitgezet in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal 2010’ dat door het Productschap Vis wordt geleid. De eerste uitzetting betreft een half miljoen glasaal in het Veerse Meer. Deze eerste uitzet is mede mogelijk gemaakt in samenwerking met het ministerie van LNV in het kader van het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ wordt uitgevoerd. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis.
Massale uitzet glasaal op Slotermeer - 1 miljoen jonge palingen voor herstel palingstand - 29-04-2010
29 april, 1200 uur, zullen op het Slotermeer ruim 1 miljoen jonge palingen worden uitgezet. Deze massale uitzet is de grootste in een reeks uitzettingen verspreid in het land. De uitzet wordt georganiseerd door het Productschap Vis en de Combinatie van Beroepsvissers, in samenwerking met DUPAN, de stichting Duurzame Palingsector Nederland i.o. waarin de viskwekers, vissers en vishandelaren zijn verenigd.
Deze uitzetting gebeurt in het kader van het herstelproject `Uitzet glas- en pootaal 2010' dat door het Productschap Vis wordt geleid. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

 

RCC: Duurzame paling bestaat niet
De term 'duurzame paling' is misleidend. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie. De Stichting Duurzame Paling (DUPAN) - die de term in het leven riep- mag deze niet meer gebruiken omdat de claim niet is bewezen, maar consumenten ondertussen wel kan aanzetten tot consumptie van paling. Volgens Greenpeace en het WNF kan het eten van een ernstig bedreigde diersoort nooit duurzaam zijn.
Vandaar dat Greenpeace, met steun van het WNF, in mei van dit jaar een klacht indiende tegen de Stichting Duurzame Paling bij de Reclame Code Commissie.

De Stichting Duurzame Paling claimt dat ze door het uitzetten van gekweekte Europese paling op een dusdanige manier bijdraagt aan het herstel van deze vispopulatie dat het bevissen ervan mogelijk blijft. De lobbyclub bracht daarop een palingwijzer uit die spreekt van ‘duurzame paling’.

De projectgroep Aalherstel 2009 - waarin natuurbeschermingsorganisatie WNF en milieuorganisatie Greenpeace met andere maatschappelijke organisaties werken aan herstel van de palingstand - noemt deze claims misleidend. Onder aanvoering van Greenpeace werd daarop een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Vandaag bleek dat de Commissie de mening van de projectgroep Aalherstel 2009 deelt.

Broodje panda
De Europese aal (Anguilla anguilla) wordt met uitsterven bedreigd. Het volwassen palingbestand in Nederland is de afgelopen vijftig jaar met 95% gedaald. In Europa is het glasaalbestand – de hoeveelheid jonge paling- minder dan 1% van wat het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De toestand van de Europese paling is daarmee nog zorgelijker dan die van de tijger,de panda of de berggorilla.

De Reclame Code Commissie noemt de term 'duurzame paling' misleidend. Volgens de commissie is niet aangetoond dat de palingstand verbetert door gekweekte paling uit te zetten. De Stichting DUPAN maakt in de palingwijzer niet langer gebruik van de term duurzame paling. Daarnaast mag DUPAN van de Reclame Code Commissie dat het stilleggen van de aalvisserij geen optie zou zijn om het palingbestand te herstellen.

Supermarkten
WNF is blij met de uitspraak van de Reclame Code Commissie. "Niet voor niets hebben veel supermarkten al besloten om deze ernstig bedreigde diersoort uit hun schappen te verwijderen," zegt Johan van de Gronden, directeur WNF. ''Duurzame consumptie van een ernstig bedreigd dier bestaat niet.”

Advies
Volgens het WNF kan de palingstand zich alleen herstellen als de aalvisserij voor consumptie volledig wordt stilgelegd. Datzelfde advies is ook gegeven door internationale wetenschappers, verenigd in de International Council for the Exploration of the Sea (ICES).
Bron; wnf.nl
 


Visserijberoepsgroepen tekenen convenant voor duurzaam herstel voor een duurzame palingsector

21-04-2010 -- Viskwekers, vissers en vishandelaren hebben de handen ineen geslagen om de palingstand in Nederland duurzaam op peil te brengen. Daartoe is vandaag een convenant getekend. Daarmee verklaren de partijen zich bereid om samen te werken en een fonds op te richten, waaruit de komende jaren zal worden geïnvesteerd in het herstel van de palingstand.

Het convenant werd vandaag door de drie partijen uit de palingsector ondertekend ter gelegenheid van de uitzet van de eerste glasaal. Deze uitzet vindt plaats in het kader van het herstelproject `Uitzet glas- en pootaal 2010', dat door het Productschap Vis wordt geleid. De eerste uitzetting betreft 170 kg glasaal (een half miljoen glasalen) in het Veerse Meer. Deze uitzetting is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma `Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt mede gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.

Duurzaam op peil brengen
Het moet beter met de palingstand in Nederland. Over de oorzaak van de afname is nog maar weinig bekend. Vast staat dat jonge paling het voedselrijke zoete water in ons land niet of nauwelijks kan bereiken, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om hun paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken. Met het convenant willen de palingkwekers, -vissers en -handel/verwerkers, die tezamen 80% van de palingsector vertegenwoordigen, de palingstand weer op peil brengen. Zij willen een bijdrage leveren aan het duurzaam in stand houden van de soort en een gezonde exploitatie ervan mogelijk maken.
Bron: paling.nl
 


Palingvissers willen palingstand zelf herstellen
21-01-2009

(Novum) - Het geld om palingvissers te compenseren voor het verbod op het vangen van paling kan beter worden gebruikt om de vissers in te zetten bij het op peil houden van de palingstand. Dat zegt de Combinatie van Beroepsvissers, dat met een alternatief plan komt om de palingstand te herstellen.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg (CDA) wil beroepsvissers verbieden tussen 1 september en 31 oktober te vissen op paling, zo maakte zij in november bekend. Ter compensatie trekt ze ieder jaar vier ton uit voor de 220 tot 250 bedrijven in de palingvisserij.

Door het vangstverbod zou 190 duizend kilo geslachtsrijpe paling worden gespaard, stelt een woordvoerder van de Combinatie van Beroepsvissers. De palingen zwemmen naar Amerika om zich daar voort te planten. "Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat slechts vijftigduizend kilo aankomt. Dat komt doordat veel palingen zijn verzwakt door onder meer dioxines en PCB's in het water."

De vissers zeggen een beter idee te hebben. "In de Nederlandse binnenwateren heb je oergezonde palingen die helemaal geen last hebben van vervuiling. Zij willen dolgraag naar Amerika zwemmen, maar dat gaat niet, hoe graag ze ook willen." Dat zou onder meer komen door de drie- tot vierduizend poldergemalen. "Die maken gehakt van de paling."

Daarom zouden de ongeveer vijfhonderd werknemers en ondernemers in de palingvisserij moeten worden ingeschakeld om de gezonde paling in de binnenwateren te vangen. "Dan moet de overheid de paling voor de handelsprijs opkopen, waarop de palingen in zee of in water dat op de zee uitkomt worden uitgezet."

Om dat te betalen kan volgens de woordvoerder de jaarlijkse vier ton worden gebruikt. "Die vier ton om ons niet te laten vissen is veel te weinig. Het compenseert misschien de paling die we niet vangen, maar normaal vangen we ook wolhandkrabben, dus we lopen veel meer inkomsten mis als we niet vissen."

Het Wereld Natuur Fonds reageert in het televisieprogramma Netwerk verheugd op de plannen van de vissers. Maar het benadrukt dat een tijdelijk vangstverbod noodzakelijk is.

Verburg maakte in november al bekend tweehonderd miljoen uit te trekken om gemalen, stuwen, sluizen en dammen de komende jaren beter passeerbaar te maken voor paling. Ook stelt ze jaarlijks drie ton beschikbaar voor het uitzetten van nieuwe aal. De minister heeft al een plan om de palingstand op te krikken ingediend bij de Europese Unie, maar tot 1 april kan zij wijzigingen doorvoeren.
Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2009576.ece
 


Universiteit wil paling in haven Volendam kweken
22 april 2008

ENKHUIZEN - De Universiteit van Leiden wil met Volendamse ondernemers het hele proces van paling kweken voor elkaar krijgen in de haven van Volendam.

Hiervoor worden de schepen van Volendamse vissers gebruikt. Dit heeft Arjan Palstra van de universiteit dinsdag gezegd.
Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland heeft bekendgemaakt dat de universiteit een subsidie van 500.000 euro heeft gekregen voor het onderzoek naar reproductie van de paling, aldus een woordvoerder van Bond dinsdag.

Hij deed dit op een internationaal congres over de mogelijkheden van vis- en plantenteelt in Enkhuizen.

Ontwikkeling
De subsidie is afkomstig van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Eureka, een samenwerkingsverband van Europese landen dat internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling bevordert. De bedoeling is dat binnen vijf jaar het praktijkonderzoek gaat plaatsvinden, aldus Palstra.

Volgens Palstra is het idee vis te kweken op schepen afkomstig uit Noorwegen, waar dit met verschillende vissoorten gebeurt. "Dat willen we met glasaal, de larven van paling, voor elkaar krijgen in Volendam. De aalvangst neemt schrikbarend af. De paling staat op uitsterven."

Tot nu toe is het gelukt embryonale ontwikkeling tot vier dagen voor elkaar te krijgen. De larven sterven dan echter.

Proces
"De volgende stap is het op voer krijgen van deze aal," zegt Palstra. "Dat is tot nu toe nog niet gelukt. De palingkweek is nu nog afhankelijk van wilde glasaal. Lukt het dat proces volledig in de kwekerijen voor elkaar te krijgen, dan zijn we niet meer afhankelijk van de natuur en kunnen we mogelijk zelfs paling weer in de natuur uitzetten."

Bron: nu.nl

 


Kweekpaling in het winkelschap

De meeste paling in de winkel is kweek, omdat wilde paling erg schaars is geworden. De jonge paling (glasaal) legt lange afstanden af op zee om uiteindelijk ook in Nederland de rivieren op te zwemmen om te paren. Dit wordt ernstig bemoeilijkt door alle gemalen en sluizen. Door de veel te intensieve vangst van glasaaltjes (o.a. voor de kweek), ziektes en watervervuiling is de paling ernstig bedreigd.

Het aantal glasaaltjes is gigantisch afgenomen; er is nog slechts 1 procent van de populatie van de jaren '80 over. Sinds juni 2007 is paling opgenomen op de CITES lijst van beschermde diersoorten om te voorkomen dat de paling uitsterft.
 


WNF: Minister doet onvoldoende om paling voor uitsterven te behoeden
24 november 2008

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt de plannen van Minister Verburg van LNV om de palingstand te beschermen volstekt onvoldoende. De minister maakte vorige week bekend dat vissers volgend jaar in september en oktober niet op aal mogen vissen. De stand van de jonge paling (glasaal) is nog nooit zo laag geweest als nu. Het WNF stelt voor om de komende vier jaar een vangstverbod in de periode van augustus tot december in te stellen om de palingvisserij de kans te geven alternatieve bronnen van inkomsten te vinden. In de jaren erna zou de vangst helemaal stilgelegd moeten worden, totdat het palingbestand terug is op het gezonde niveau van 1980. Alleen dan maakt de soort kans te overleven.

Elke paling komt voort uit een in het wild geboren glasaal. In gevangenschap plant de paling zich niet voort. Het glasaalbestand is historisch laag, de laatste vijftig jaar is het met meer dan 90 procent afgenomen. Om de palingstand terug te brengen naar het gezonde niveau van 1980 is het nodig dat 40 procent van de paairijpe aal zijn weg naar zee terug kan vinden om zich voort te planten. Deze 40 procent herstel is overigens ook opgenomen als doel in het Europese herstelplan voor de paling.
Onder andere door de binnenvisserij hebben steeds minder palingen kans om de zee te bereiken..
Carel Drijver, hoofd Oceanen en Kusten van het WNF: “De paling wordt met uitsterven bedreigd. Om dat te voorkomen moeten we alle dieren in staat stellen zich te vermeerderen. Als de minister geen omvangrijker vangstverbod instelt, neemt ze het voortbestaan van de paling niet serieus.”

Het WNF is er zich van bewust dat elk vangstverbod gevolgen heeft voor de huidige palingvissers. Maar het Wereld Natuur Fonds benadrukt dat paling zonder deze maatregelen binnen afzienbare tijd ten dode is opgeschreven. “De palingvangsten zijn de laatste jaren al enorm afgenomen, de palingvisserij is allang niet meer wat het geweest is,” aldus Drijver. “Als we doorgaan met vissen, zal het herstel nooit op gang komen. Maar als we nu in Europa stoppen, kunnen onze kleinkinderen hopelijk later ook nog paling eten.”
Bron: WNF
 


Aalherstel stimuleren met kweekpaling

RIJSWIJK – De Visserijraad werkt aan een politiek akkoord over aalherstel. De Combinatie van Beroepsvissers dringt er op aan dat niet alleen vangstbeperkende maatregelen worden genomen, glasaal te bestemmen voor uitzet in binnenwateren, en aalherstel te stimuleren middels het uitzetten van kweekpaling.

Herstel van de Europese aal staat volgende week maandag en dinsdag hoog op de agenda van de gecombineerde Landbouw- en Visserijraad. De inzet van EU-voorzitter Duitsland is om eindelijk tot concrete besluitvorming in het langslepende dossier te komen. Ook LNV-minister Gerda Verburg noemt een politiek akkoord zeer noodzakelijk.

Minister Verburg vindt dat het voorgelegde pakket voldoende flexibiliteit biedt voor een nationale invulling van beheermaatregelen. De inzet van Nederland in de Visserijraad zal gericht zijn op het hanteren van een realistisch tijdsschema waarbij, voor maatregelen anders dan voor de visserij, wordt aangesloten bij de Europese Kaderrichtlijn Water.

Afgelopen woensdag had de Tweede Kamer een algemeen overleg ter voorbereiding op de Visserijraad. Met het oog op dat debat drong de Combinatie van Beroepsvissers er nogmaals op aan dat in Europees verband verder gekeken moet worden dan alleen naar vangstbeperking. De Combinatie vindt het heel erg belangrijk dat ook maatregelen worden genomen om de sterfte van aal door waterkrachtcentrales terug te dringen, en dat verontreinigde rivierwaterbodems worden schoongemaakt. Ook wordt er voor gepleit dat beroepsvissers samen met aalkwekers een bijdrage aan het herstel gaan leveren.
Lees het hele artikel:
http://www.visserijnieuws.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13610&Itemid=2


Kweekpalingen uitgezet

PUTTEN - Op initiatief van Hengelsportvereniging ‘Hoop op Geluk’ in het Gelderse Nijkerk zijn met medewerking van Viskwekerij AquaFarm BV in Putten 30.000 kweekpalingen uitgezet in een aantal wateren in en rondom Amersfoort, Leusden, Nijkerk, en Putten. Met deze uitzetting willen de hengelsporters meewerken aan een herstel van de natuurlijke palingstand.

De hengelsportvereniging en Viskwekerij AquaFarm worden bij het project gesteund door Spakenburg Paling BV, een palinggroothandel en rokerij in Bunschoten-Spakenburg, en Visgilde, de franchiseketen van 50 visspeciaalzaken in Nederland. De genoemde bedrijven betalen alle een deel mee aan deze kostbare actie. ,,Op deze manier helpen wij het duurzaam beheer van de palingstand. Ons doel is al bereikt als er één van deze 30.000 uitgezette palingen de Sargasso Zee bereikt en zo voor nageslacht kan zorgen”, aldus een woordvoerder van één van de bedrijven die deze actie mogelijk maken.
http://www.visserijnieuws.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13155&Itemid=1


De hoeveelheid zeer jonge paling, glasaal, die de Europese wateren aandoet, is nog maar 5 procent van wat het een paar decennia terug was. Experts maken zich serieus zorgen over mogelijk uitsterven van de paling.

Sargassozee
Paling paait uitsluitend in de Sargassozee bij de Bermuda Eilanden. Vandaar drijven de palinglarven met de warme golfstroom mee naar Europa en Noord-Afrika. De piepkleine, doorzichtige palingwormpjes, de glasaal, groeien vervolgens in de Europese rivieren en binnenwateren uit tot volwassen schieraal. De volwassen aal trekt na zo'n zes tot twaalf jaar weer naar zee, om na een tocht van zo'n 7000 kilometer te paaien in de Sargassozee, en te sterven.


Paling

Anguilla anguilla
Uiterlijk
Zoetwaterpaling heeft een olijfgroene tot bruine rug en een geelwitte buik; bij het ouder worden een donkerder rug en een zilverwitte buik. Maximale lengte 1,2 m.

Informatie
De levenscyclus van de paling begint en eindigt in de Sargassozee, gelegen in de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Bermuda-eilanden. Geboren in de Sargassozee, drijven de palinglarven met de Golfstroom af richting Europese en Afrikaanse kust. Een tocht over 7.000 kilometer, waar de larven 2 tot 7 cm lang, ongeveer drie jaar over doen. Op basis van reuk weet de glasaal de weg naar de riviermonding te vinden. De glasaal, die zich langzaam ontwikkelt tot paling (oftewel aal) verblijft vervolgens ongeveer acht jaar in het zoete water. In het najaar, wanneer de lengte van de paling varieert tussen de 30 en 75 cm, begint de trek naar zout water. De paling kiest voor de tocht naar het zoute water bij voorkeur de kortste weg. In sommige gevallen klimt de paling hiervoor zelfs op het droge om door natte weilanden een weg te banen richting zee. Eenmaal in het zoute water verandert hij in een zeevis die op honderden meters diepte op weg gaat naar de Sargassozee. De laatste tocht ook - op de paaiplaats legt het wijfje miljoenen eitjes, daarna sterven de dieren. Vervolgens begint met de larven de cyclus weer opnieuw.

Leuke wetenswaardigheden
De aanvoer van paling uit het IJsselmeer is beperkt, vandaar dat er vaak een beroep gedaan wordt op importen en kweek.

 


 

Komt er nog Subsidie voor zonne-energie

Biologisch hondenvoer natuurlijk het beste voor uw hond

Wilde vis is niet biologisch. Wild en biologisch zijn niet hetzelfde

Garnalenkwekerij, het kweken van garnalen

Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.

Zeereservaten zijn nodig om de visstand te redden

 


Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Ecologisch wonen in een duurzaam huis, earthship, aardehuis

Lokaal eten.
 

Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl